Krediye Göre Sınıf Belirleme

Kredinize Göre Sınıf Belirleme

Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitime devam etmek isteyen bir öğrenci eğer şartları uyupta örgün eğitime kabul edilirse, kredilerine göre hangi sınıftan başlayacaktır.
Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;
a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,
b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır.

Açık Öğretim Liselerin de mezun olabilmek için kredili sistem vardır. Düz açık öğretim liseleri 170 kredi ile, mesleki açık öğretim liseleri ise 210 kredi ile mezun ederler. Düz açık öğretim lisesindeki öğrenciler Özel Akşam Liselerine geçmek istedikelrin de aşağıdaki tabloda belirtilen kredilere göre sınıfları belirlenir. Ancak mesleki açık lise öğrencilerinin meslek derslerinden aldıkları kredilerin akşam liselerinde bir geçerliliği yıoktur. Sadece ortak+seçmeli ders kredileri baz alınarak sınıfları belirlenir.

42 krediye kadar lise 1.sınıf

42 kredi ile 86 kredi arası lise 2.sınıf

86 kredi ile 129 kredi arası  lise 3.sınıf

129 kredi ile 170 kredi arası lise 4. sınıf