Akşam Lisesi Nedir

Akşam Lisesi Nedir

 

AKŞAM LİSESİ NE DEMEK

Akşam Lisesi Nedir. Tüm Detaylar

Akşam Liseleri, ortaokul mezunlarına, açık öğretim lisesi öğrencilerine, lise eğitimlerini ara sınıflarda yarım bırakmış öğrencilere, 18 yaşını doldurmuş ama lise okuma hakkını kullanmamış öğrencilere, 12. sınıfda beklemeli olan öğrencilere lise diploması alabilmeleri için eğitim ve öğretim veren ve özel şahıslar yada firmalar tarafından kurulan ücretli özel okullardır.

Akşam Liselerinin kazanılan haklar açıısndan, gündüz eğitim ve öğretim viren özel yada devlet okullarından hiç bir farkı yok, aynı haklara sahiptirler.

Akşam liselerinde eğitim ve öğretim yüz yüzedir. Ders başlama saatleri akşamları mesai saati bitiminden sonradır.

 İşine yarayabilir:   https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/06162448_Yzel_YYretim_kurumlarY_yYnetmeliYi.pdf

Akşam Liseleri Saat Kaçta Başlıyor.?

Akşam lisesi dersleri saat kaçta başlar ve kaçta biter.? 

Özel Akşam liselerinin ders saatleri okuluna göre farklılık göstersede genelde saat:17:00 de başlar. Akşam saat 21:00 kadar devam eder.

Hemen hemen devlet liseleri ile aynıdır. Devlet akşam liseleride akşam saat:17:00 da başalr ve 21:00 da sona erer.

İsteyen akşam lisesi yeterli şartlar oluştuğunda hafta sonlarıda ders yapabilir.

 

Akşam Lisesi Bölümleri

Akşam Lisesi ikiye ayrılır.

       1. Özel Akşam Lisesi

       2. Devlet Akşam Lisesi

 Özel Akşam Lisesi:

Özel Akşam Liseleri girişimci şahıslar tarafından kurulan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel teşebbüslerdir Özel Akşam Liselerinde eğitim ücretlidir..

Devlet Akşam Lisesi:

Devlet Akşam Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık öğretim liseleri aracılığı ile devlet okullarında akşamları yada hafta sonları ders veren okullardır.Devlet akşam liselerinde sadece mesleki bölüm vardır. Devlet akşam liselerinde eğitim ücretsizdir. Her kayıt döneminde 30 TL katkı payı öder.

Özel Akşam Lisesi ile Devlet Akşam Lisesi Arasındaki Fark Nedir.

Özel Akşam Liselerinde sınıf geçme sistemi vardır. Eğitim ve öğretim yüz yüzedir. Devamlılık esastır. Sınavları okul bünyesinde öğretmeni gözetiminde yapılır. Öğrenci derslerinde başarılı olması durumunda  her eğitim ve yılında bir sınıf geçer.

Devlet akşam liselerinde sadece mesleki bölüm vardır. Kredili sistemdir. Ancak meslek dersleri yüz yüze eğitim olduğu için, meslek dersleri sınavları okulda öğetmeni gözetiminde yapılır.Öğrencinin seçtiği mesleğe göre mezun olma kredi miktarları farklılık göstermektedir. Devlet akşam meslek liserinden mezun olabilmek için, seçtiği meslek dalına göre 212 ile 242 arası kredi toplaması gerekmektedir. Devlet akşam liselerinde sadece meslek derslerinin yüz yüze eğitiminin tamamlanması öğrencinin mezun olmasına yeterli olmaz. Merkezi sistem yöntemi ile sınavlara girerek zorunlu dersleride vermek mecburiyetindedir.

Özel Akşam Liseleri ve Devlet Akşam Liseleri Zorunlu Dersleri

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi

Bunların dışında seçmeli dersler de  Akşam Lisesinde mevcuttur. Akşam Lisesi seçmeli dersleri okuluna göre farklılık gösterebilir.

Devlet Akşam Liseleri de (Açık öğretim Meslek Lisesi) öğrencinin seçtiği bölüme göre meslek dersleri vardır.

işine yarayabilir: https://www.egitimsistem.com/9-sinifta-lise-1de-hangi-dersler-var-51116h.htm

Özel Akşam Liselerine Kayıt Olma Şartları.

       1. Örgün eğitim hakkını kaybeden (örgün eğitim sisteminde okurken iki sene üst üste sınıfta kalan) öğrenci özel akşam lisesine istisnasız kayıt olabilir.Yaş sınırı aranmaz.

       2. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler akşam lisesine kayıt olabilirler. Burda  da yaş sınırı aranmaz.

       3. Milli eğitim Bakanlığı, Mesleki açık öğretim (devlet akşam lisesi) lisesinde okuyan öğrenciler akşam lisesine kayıt olabilirler. Yaş sınırı aranmaz.

       4. Ortaokul mezunu olan ve 18 yaşını dolduran herkes istisnasız akşam lisesine kayıt olabilir.

       5. Lise eğitimini ara sınıflarda bırakmış ve 18 yaşını doldurmuş ise, yaşı kaç olursa olsun akşam lisesine kayıt olabilir.

       6. Örgün eğitim sisteminde eğitimine devam eden öğrencinin yaşı eğer 18 den gün almışsa, bu öğrencide nakil yolu ile akşam lisesine geçiş yapabilir.

Akşam Liselerine Geçiş Yolları

Örgün eğitim lisesinden, akşam lisesine geçiş: Örgün eğitim sistemindeki öğrneci, örgün eğitim hakkını kaybettikten sonra eğer herhangi bir açık öğretim sistemine kayıt olmamış ise, e-okul sistemi üzerinden nakil yolu ile akşam lisesine geçebilir. Örgün eğitim lisesinden tasdikname alarak ayrılan öğrencinin, öğrenciliği sonlanmaz ve akşam lisesine kayıt olamaz.

Açık öğretim lisesinden, akşam lisesine geçiş: Açık öğretim lisesinde olan bir öğrenci, açık öğretim lisesi bürolarından alacağı tasdikname ile akşam lisesine geçiş yapabilir.

2007/2008 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi lise öğrencisin geçiş şartları: 2007/2008 yılı öncesi örgün eğitim sisteminde öğrenci iken ara sınıflardan ayrılan bir öğrenci, açık öğretim liselerinede eğer kayıt olmadı ise, en son eğitim ve öğretim gördüğü lise neresi ise, o kurumdan tasdikname, not çizelgesi yada transgript alarak, yaşı kaç olursa olsun akşam lisesine geçiş yapabilir, en son kaldığı sınıftan eğitim ve öğretimine devam ederek mezun olabilir.

işine yarayabilir: https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx

Akşam Liselerine Kayıt Olurken Gerekli Belgeler

       1. Ortaokul mezunları için, mezuniyet belgesi.

       2. Açık öğretim lisesi öğrencileri için, tasdikname belgesi.

       3. Örgün eğitim lisesinden gelecekler için, nakil.

       4. Nüfus cüzdan örneği.

       5. 2 ad. Vesikalık resim.

       6. Askerlik çağında ki erkek öğrenciler için, ilişiği yoktur yazısı.

       7. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için veli.

Akşam Lisesine Kayıt Olursam  Hangi Sınıftan Başlarım.

  1. Örgün Eğitimden gelen öğrenci: Kaydı hali hazırda örgün eğitim lisesin de bulunan öğrenci nakil yolu ile geleceği için, örgün eğitim lisesinde en son hangi sınıfta kaldı ise yine aynı sınıftan başlar.
  2. Açık Öğretim Lisesinden Gelen Öğrenci: Açık öğretim liselerinde kredili sistem vardır. Ancak akşam liselerinde sınıf geçme sistemi vardır. Öğrencilerin açık öğretim liselerinde topladıkları kredilerinde, akşam liselerinde karşılığı olan sınıflar vardır.

 

0 ile 48 arası kredisi olan öğrenci lise 1. Sınıf. (9.sınıf)

48 ile 96 arası kredisi olan öğrenci lise 2. Sınıf. (10.sınıf)

96 ile 144 arası kredisi olan öğrenci lise 3. Sınıf. (11. Sınıf)

144 ile 192 arası kredisi olan öğrenci lise 4. Sınıf. (12. Sınıf)

Önemli detay: Özel Akşam liselerinde alan/dal (meslek) yoktur. Bu nedenle açık öğretim lisesi mesleki bölümden gelen öğrencilerin meslek derslerinden aldıkları kredilerin, özel akşam liselerinde sınıf belirlemede bir karşılığı olmaz. Sınıf belirlenirken meslek ders kredileri düşülerek ortak+seçmeli ders kredileri baz alınır.

2007/2008 yılından önceki öğrenciler de en son bıraktıkları okuldan aldıkları tasdikname, not çizelgesi yada transkriptteki notlara göre sınıfları belirlenir.

işine yarayabilir: http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Özel Akşam Liselerinde Yaş Sınırı Varmı.

Özel akşam liselerinde üst yaş sınırı yoktur. Yaşınız üst sınır olarak kaç olursa olsun, akşam liselerine kayıt olma kriterleriniz de uygunsa yaş sınırı aranmaz.

Ancak alt yaş sınırı vardır. Ortaokul’u bitiren öğrenci direk akşam lisesine yazılamaz. Burda 18 yaş sınırı aranır. 

Akşam Liseleri Kaç Yılda Biter.

Özel Akşam Liseleri 4 yıldır. Özel akşam liseleri yüz yüze eğitim ve öğretim veren okullardır. Öğrencilerin başarılı olması durumunda her eğitim ve öğretim yılında bir sınıf geçerler. Dolayısı ile 9. Sınıftan başlayan bir öğrenci 4. Yılın sonunda mezun olur.

Özel Akşam Lisesi Sınav Sistemi.

Akşam liselerinin eğitim ve öğretim sistemi yüz yüze eğitim olduğu için, her okul kendi bünyesinde, ders veren öğretmenin gözetiminde yapılır.

Özel Akşam Liseleri Eğitim - Öğretim Gün ve Saatleri.

Özel akşam liselerinde eğitim ve öğretim saatleri akşamları mesai saati sonunda başlar. Bu saat okuluna göre farklılık gösterse de genelde akşamları saat 17:00 gibi başlar.

Eğitim ve öğretim günleri de genelde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma’dır. Ancak okullar isterlerse cumartesi ve Pazar günleri de eğitim ve öğretim v erebilirler.

Özel Akşam Lisesi Diploması

Özel Akşam Lisesi mezunu her öğrenci diploma alır. Özel akşam liselerinden alınan diplomaların da diğer tüm özel yada kamu liselerinden alınan diplomalardan hiçbir farkı yoktur. Aynı haklara sahip diplomalardır. Tek farkı akşam lisesi diplomalarında

‘’Akşam Lisesi’’ yazar.

Üniversite sınavlarına ve kamunun açtığı tüm sınavlara girebilir.

Akşam Lisesi Kayıtları Ne Zaman Başlar.

Özel akşam lisesi kayıtları yılın her ayının her gününde ön kayıt olarak yapilabilir.

Ancak kayıt olan öğrencinin öğrencilik durumu e-okul sisteminde eğitim ve öğretim sürecinin başaldığı, okulların acıldığı eylül ayından itibaren gözükür. 

Bu süreç 1 ay devam eder.

Özel Akşam Lisesi Öğrencisi Askerlik Tecil İşlemleri.

Özel akşam lisesinde eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin 22 yaşını geçmemek üzere, öğrenciliği devam ettiği sürece askerliğini tecil ettirebilir.

Okulundan düzenleteceği  C-2 formu ‘’tecil belgesi’’ ile bağlı olduğu askerlik şubesine şahsen başvurarak askerliğini tecil ettirebilir. Ancak öğrencilik durumu aktif olmak zorundadır.

Akşam Lisesin de okuyan bir Öğrenci 22 yaşının son gününe geldiğinde, okuluda hala bitmemiş ise

Artık tecil hakkı bitmiş demektir.

İşine yarayabilir: https://yeni-kimlik.com/askerlik-tecil-islemleri.html

Özel Akşam Lisesi AKBİL indirimi.

Özel akşam liseleride eğitim yüz yüze olduğu için devamlılık esastır. Bu nedenle de öğrenci toplu taşıma indirimlerinden 28 yaşının son günüe kadar yararlanabilir.

Yapması gereken tek şey eğitim ve öğretim gördüğü akşam lisesinden bir öğrenci belgesi alarak ilgili kuruma başvurmaktır.

İşine yarayabilir: https://www.iett.istanbul/tr/main/pages/kart-satis-noktalari/44