Kimler Akşam Lisesinde Okuyabilir

 • Akşam Lisesi herkesin hakkıdır ve isteyen herkes kayıt olabilir. İlköğretim okulunu bitirmiş veya herhangi bir dönemde ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olan herkes Özel Umut Akşam Lisesinde okuyabilir. Aşağıda kayıt şartlarından bazılarını sıraladık

 

 • İlköğretimi bitirmiş her T.C. vatandaşı,
 • Halen, bir lisede okumakta olanlar,
 • Beklemeli (sorumlu) öğrenciler,
 • Özel Liselerde (kolej) okuyanlar ya da ayrılmış olanlar,
 • Herhangi bir nedenle Lise eğitimine başlayamamış veya ara vermiş olanlar,
 • Herhangi bir nedenle lisedeki okuma hakkını doldurmuş olanlar,
 • Açık lisede okuyanlar,
 • Açık liseden ayrılanlar,
 • Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olanlar,
 • Her hangi bir nedenden dolayı eğitimine ara vermiş lise 9.,10. ve 11 sınıftaki öğrenciler veya 12. sınıfta beklemede olan öğrenciler,
 • Meslek liseleri 9. sınıfı bitirenler veya 10. sınıfta sınıf tekrarına kalmış olanlar,
 • Yurtdışından denklik belgesiyle gelenler...