Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular. S.S.S
1. Niçin lise mezunu olmalıyım?

Lise diplomasına sahip olabilmek birçok anlam ifade etmektedir. Bugün gerek devlet kurumlarında gerekse özel kurumlarda lise diplomasına sahip olmayanlara iş imkanı tanınmamaktadır. Serbest olarak herhangi bir işyeri de açamayacaklardır. Ayrıca lise diplomasına sahip olmakla ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelere girebilmek için büyük bir fırsat yakalamış olacaksınız.
2. Neden Akşam Lisesi?
Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Akşam Liseleri, herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezuniyeti imkanı sağlıyor. Sınıf mevcutları diğer liseler kadar yoğun olmadığından öğrencilerin öğretmenlerden yararlanma olanağı daha fazla olması bakımından öğrencilerin üniversiteye girme şansları daha fazladır.
3. Akşam Lisesi ile Açık Öğretim Lisesi arasında ki fark nedir?
Açık öğretim lisesinde öğrenci kendi çaba ve gayreti ile sınavlara hazırlanmaktadır. Akşam lisesinde ise yüz yüze eğitim yapılmaktadır. Öğrenci anlayamadığı konuyu hocasına tekrar tekrar sorma imkanına sahip olduğu için daha rahat öğrenmiş olur. Akşam lisesinde sınıf geçme esası vardır. Bazı dersleriniz zayıf olsa da sınıfınızı geçtiğiniz zaman, başarısız olunan derslerden de muaf olmuş olursunuz.
4. Özel Akşam Liseleri’nde yaş sınırlaması var mı?
Özel akşam liselerinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.
5. Özel Akşam Liseleri’nden mezun olan öğrencilerle diğer liselerden mezun olanların diplomalarında ve üniversiteye girişlerinde bir fark var mı?
Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.
6. Açık Öğretim Lisesi’nden Özel Akşam Liseleri’ne geçiş hakkında bilgi verir misiniz?
Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler. Açık öğretim lisesi öğrencileri için kayıt zamanı okullar kapandıktan yani haziran ayı sonu gibi başlar okullar açılınca biter. Dönem içerisinde kayıt yapılmaz.
7. Gündüz öğrenim yapan bir orta öğretim kurumundan ayrıldım. Akşam Lisesi’nden hangi sınıfta devam edebilirim?
Ayrıldığımız kurum tarafından düzenlenen tasdiknamenizde belirtilen sınıfa kaydınız yapılır.
8. Açık Öğretim Lisesi'nden ayrıldım. Akşam Lisesi’nden hangi sınıfta devam edebilirim?
Açık öğretim lisesinden ayrılanlar; 0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar ise Lise-4’e kayıt edilirler.
9. Açık öğretim lisesinde okuyorum ve 86 kredim var. Okulunuzda kaçıncı sınıftan başlarım?
Bir ders yılı ortalama krediniz 48'dir. İki ders yılının ortalama kredisi 96'dır.Okuduğu öğretim
 kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisinden 10 kredi eksiği (96-10=86) bulunan öğrenci bir üst sınıfa kaydedilir. Lise 3. sınıftan başlarsınız. Ancak başarısız olduğu (1 ortak) veya başarısız olduğu ve kendisinin belirleyeceği (1 seçmeli) dersten sorumlu olacaktır.
10. 1999 yılı lise 1. sınıf terk öğrencisiyim. 3 yıllık sistemde mi yoksa 4 yıllık sistemde mi öğrenci olurum?
2004-2005 öğretim yılı itibari ile 9. sınıf seviyesinde olan tüm öğrenciler 4 yıllık sisteme tabidirler.
Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim tamamen 4 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla eskiden Açık Lise'de veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Lise'de 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.
11.  3 yıllık sistemde beklemeli öğrenciyim sınav haklarımı bitirdim ve örgün eğitim dışına çıktım. Akşam Lisesi’ nde sorumlu olduğum dersleri vererek mezun olabilir miyim?
3 yıllık sistemdeki öğrenciler 2007-2008 öğretim yılı itibariyle 4 yıllık sisteme dahil edildiler. 12.sınıfı okumak ve sorumlu olduğunuz derslerin sınavına girmek zorundasınız.
12.  Açık Lise Meslek bölümü öğrencisiyim. Alan/Dal ve zorunlu kredilerimi tamamladım; YÜZ YÜZE EĞİTİM kısmını tamamlamadım. Akşam Lisesi’ ne geçiş yapabilir miyim?
Öğrenim belgesinde belirtilen KAZANILAN KREDİ TOPLAMI’ na bakılarak sınıf seviyeniz belirlenir ve eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.